DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ

Firma CopyCom Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

„Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego automatyzację procesów z Partnerami biznesowymi”

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-04-050/14

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Innowacyjna Gospoarka CopyCom Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.Sklep online